Personvernerklæring

Personvernansvar

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi behandler personlige data, og har derfor implementert denne personvernerklæringen som informerer deg om hvordan vi behandler dataene dine. Ovenfor våre kunder er vi Databehandler, og for våre ansatte og leverandører er vi Behandlingsansvarlig. I alle tilfeller sikrer vi at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Vi sørger for rettferdig og gjennomsiktig databehandling

Når vi ber om at du tilgjengeliggjør dine personopplysninger for oss, informerer vi deg om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilket formål og hvordan vi behandler disse.

Vi behandler følgende personopplysninger om deg

Vi samler inn og behandler informasjon om deg for å oppfylle våre avtalte leveranser på vegne av deg og/eller våre kunder. I tillegg samler og behandler vi informasjon for å forbedre og sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester.Personopplysninger vi samler inn og behandler, består av:

- Vanlige personopplysninger du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester, abonnerer på våre nyhetsbrev eller kontakter oss med spørsmål.
- Navn
- Telefonnummer
- Adresse
- Epost