Ofte stilte spørsmål

Nedenfor er noen vanlige spørsmål fra våre kunder som kan gi deg svaret du leter etter.

Administrasjon av system
Hvem kan endre og legge til telefonnummer og navn?
Styret har tilgang til et eget program for administrasjon av navn, kontaktnummer og kan legge til eller endre brukere i husstanden. Alle husstander er nå lagt inn med det etternavnet og telefonnummeret som er registrert hos xxxx og det vil det være mulig å gjøre endringer.
Kan mobil appen brukes til administrasjon av og for beboere i egen husholdning?
I appen er det mulig å styre sitt eget navn gjennom å velge å være synlig i ringepanelet eller ikke.
Hvordan kan små barn bruke systemet?
Hvis barnet ikke har egen telefon, eller husstanden ikke har en form for nettbrett e.l. med appen installert, anbefales det å montere et veggmontert svarapparat.
Tilkobling av flere / andre enheter en andelseiers telefon
Kan jeg koble til eget nettbrett?
Ja. Fasttelefon, mobiltelefon og nettbrett kan kobles til systemet. Mobile enheter kan også ta i bruk appen.
Hva skjer hvis jeg har koblet til både mobil og nettbrett?
Besøkspanelet ringer det begge enheter og lyd / funksjon styres av den enkelte enheten du svarer på.
Når jeg ikke er hjemme
Ringer det da til telefonen min?
Ja, dersom du ikke har slått den av eller «satt over» til andre.
Hvis noen andre enn meg er hjemme, hvordan kan de få beskjed?
Alle familiemedlemmer kan ha eget navn på en ringeknapp i displayet. Den besøkende velger hvilket navn det skal ringes på hos. Da ringer det på vedkommendes telefon. Husstanden kan han en felles «familieknapp» f.eks Per, Kari og Morten Olsen – da kan beboer selv definere om oppring går direkte til en i familien eller til svarapparat på vegg.
Universell utforming
Fungerer systemet for synshemmede (både beboere og gjester)?
Ja. Telefoner følger hjelpemiddelsentralen tilleggsutstyr. For blinde og svaksynte kan «Siri» o.l. benyttes. Det kommer også stemmestyring av utvendig panel for besøkende.
Fungerer systemet for hørselshemmede?
Ja, vanlige hjelpemidler er kompatible med telefon.
Sikkerhet
Hvordan bruker jeg nøkkelbrikken?
Nøkkelbrikken presenteres / holdes i ro foran symbolet nederst på skjermen. Døren skal da åpne. Det er ikke nødvendig å bruke kode eller lignende.
Fungerer anlegget når nettet er nede?
Dersom fibernettet i borettslaget er nede, vil ikke besøkende kunne ringe på til beboere (dette er det samme som ved strømbrudd i eksisterende dørtelefon). Systemet kan benytte det mobilt 4G-nett ved behov, men dette anses som unødvendig, da fiberlinjene er stabile på samme måte som strømkablene.
Hvordan kan jeg sikre meg mot datainnbrudd, når systemet er koblet til privat Wi-fi?
Som beboer må du bruke et sikkert passord på eget Wi-fi dersom du har installert svarapparat.
Veggmontert svarapparat
Fungerer dette med Wi-fi alene. Trenger dermed ikke telefonnummer?
Ja, det fungerer med husstandens Wi-Fi.
Noen beboere ønsker bare skjerm og ikke tilkobling til egen telefon! Ja- det går bra.
Ja, det er fullt mulig, men beboer må da bestille svarapparat eller bruke sitt eget nettbrett med app installert.
Er det ringelyd i det veggmonterte svarapparatet?
Ja, det ringer i svarapparatet når lyden er skrudd på. Volumet kan justeres. Dette er det samme som en telefoninnstilling.
Noen ønsker kun en «knapp» for å åpne, ikke display eller telefon?
De vil da ikke kunne få vite når det ringer på uten veggmontert svarapparat? Det finnes løsninger med en separat svarknapp for blinde, svaksynte, døve etc. men det må ringes opp på et apparat som er koblet til hjelpemiddelet.
Hvor stor er svarskjermen?
Skjermen har ytre mål 176.3 x 102.9 x 8.3 mm og kan monteres stående eller liggende. Fargen er platinagrå på bakside og sider. Fronten er svart glass.
Hvor monteres svarskjermen?
Beboer velger selv hvor det er ønskelig å montere svarapparatet og det må ikke nødvendigvis være plassert der dagens dørtelefon er.
Hvordan monteres svarskjermen?
Skjermen kan monteres stående og liggende (vertikalt eller horisontalt). Skjermen kan i de fleste leiligheter festes på samme sted som eksisterende dørtelefon (som da demonteres og ledninger isoleres). Skjermen monteres med et magnetfeste med lim, som er fast på veggen. Montering med magnetfeste gjør det mulig å ta ned svarapparatet fra veggen, dersom det skulle være behov for det.
Ledningog tilkobling?
Det må strekkes en ledning fra svarapparatet til nærmeste stikkontakt. Montøren kan evt bruke en minikanal og sørge for at dette blir pent.
Hvem kobler til Wifi?
De som monterer kan koble til husstandens Wi-Fi. Beboer kan selv taste inn passord. Montøren skal teste og gi opplæring i forbindelse med montering.
Hvem kobler fra gammel dørtelefon?
Montøren av veggmontert svarapparat gjør dette, dersom det er kjøpt svarapparat. Beboere kan selv fjerne den gamle dørtelefonen og vi kan gi instruksjoner ved behov. Dørtelefonen er festet med skruer og ledningen er ikke strømførende og kan klippes.
Jeg ønsker ikke Covid-19 inn i min leilighet ved montering av skjerm!
Dette er forståelig. Montørene tar nødvendige hensyn der de evt skal inn i leilighetsgang. Det er i tillegg viktig at beboere rydder unna ting rundt monteringssted.