Touchcompanelet passer for alle typer bygg

Touchcom kan tilpasses bygningens og brukernes individuelle behov.
Besøkende møter ofte kontorbygg med uryddige inngangspartier med  ulike ringepaneler, kortlesere, etc.
Touchcom rydder opp og gir bygget et solid og profesjonelt førsteinntrykk.
[PDF - lenke må legges opp]
Ringer direkte til leietakernes sentralbord, mobiltelefoner, etc.
En kortleser (RFID/NFC) for flere leietakere med ulike systemer.
Touchcom kan tilknyttes byggets brann- og evakueringsvarsling.
Touchcom kan tilpasses byggets eksteriør, interiør, form og farge.
Kostnadsbesparende investering og forutsigbare driftsutgifter.
Enkel administrering av de ulike leietakeres sikkerhetsbehov.
Med Touchcom kan personalet være mer mobile i tjenesten, og i byggets arealer, og samtidig være tilgjengelig for besøkende, pårørende og kolleger.
Bidrar til å øke helsebyggets sikkerhet og trygghet.
Begrenser uvedkommendes adgang til avdelinger etc.
Touchcom kan tilknyttes byggets brann- og evakueringsvarsling.
Kan brukes som informasjons-kanal i ulike situasjoner.
Kostnadsbesparende investering og forutsigbare driftsutgifter.
Ringer direkte til pleiere, sikkerhetsvakter, sentralbord, etc.
Teknologien bak panelet er velvalgt og fleksibelt og representere  teknologi som ivaretar sikkerhet fra "Entry Level" til høysikkerhet. Adgang kan kontrolleres med ulike sikkerhetsparametre alene eller i kombinasjon med f.eks. RFID, PIN-kode, biometrisk avlesning, etc.
Kan fullintegreres i eksisterende sikkerhetssystemer
Øker bygninger- og områders skallsikkerhet
Touchcom kan tilknyttes byggets brann- og evakueringsvarsling
Kan brukes som informasjons-kanal i ulike situasjoner
Kostnadsbesparende investering og forutsigbare driftsutgifter
Kontakter og varsler personale, drift og sikkerhetsvakter
I tillegg til at Touchcom øker felleskapets sikkerhet og trygghet, vil besøkende få oppleve en enkel og tydelig beboeroversikt.
Med Touchcom vil styret/vaktmester få en betydelig enklere administrering av f.eks. inn- og fraflytting, varsling til beboere etc.
Ringer direkte til beboernes egne telefoner (smart-, mobil-, fast-tlf.)
Enkelt for styret å administere flytting, beskjeder og visninger
Touchcom kan tilknyttes byggets brann- og evakueringsvarsling
Touchcom kan tilpasses byggets eksteriør, interiør, form og farger.
Kostnadsbesparende investering og forutsigbare driftsutgifter
Smarthusteknologi for leiligheter kan implementeres i systemet