HVORFOR TOUCHCOM?

Med tidsriktig og fremtidsrettet teknologi, høy sikkerhet, fleksibilitet og økonomisk lønnsomhet for bruker - er Touchcom det naturlige valget for de fleste bygg og mennesker.

Sikkerhet

Da vi designet og utviklet Touchcomsystemet, kombinerer vi de beste sikkerhetsvalg innen teknologi og fysisk sikkerhet i alle overføringskanaler.
Med Touchcom kan du trygt og enkelt betjene inngangsdøren fra din egen telefon eller nettbrett/svarapparat. Du kan se hvem som ringer på når du ikke er hjemme om du vil via en app. Om du er på reise/ferie kan du evt fjerne navnet ditt fra besøkspanelet/det utvendig display. Vi har gjort det mulig at hvert familiemedlem/beboer(evt ansatt) kan ha sine individuelle ringeklokker.
Vi tenker sikkerhet i alle ledd for mennesker, bygninger og verdier
Vi lager brukervennlige løsninger basert på trygg teknologi
Vi følger gjeldende regler iht datalagring og personvern

Brukervennlig

Du behøver ikke en smarttelefon for å motta samtaler fra Touchcomsystemet.
Du kan betjene besøkende fra alle typer telefoner.
Touchcomsystemet er enkelt og brukervennlig å administrere. Via egen login for administratorer kan man raskt legge inn brukere etter ønske og like enkelt kan de fjernes. Brukerne kan om ønskelig selv betjene sin synlighet via egen App og legge til øvrige familiemedlemer og eventuelle viderekoblinger, etc.
Enkel administrering reduserer innkjøpers arbeidsmengde
Brukere kan betjene sin egen profil via App (viderekobling, feriemodus etc.)
Ved behov kan elektroniske nøkler sendes ut til person med begrenset adgang , som snekker, rørlegger, hjemmehjelp, vaskehjelp o.l.

Økonomi

Forutsigbarhet og ingen overraskende kostnader er viktig for oss alle.
Ett fast månedlig beløp, alt etter hvilke funksjoner og tjenster du har behov for. Det er store kostnadsbesparelser - kun ett installasjonspunkt pr inngangsdør og minimalt med kabling.
Touchcomsystemet er meget driftssikkert og økonomisk, og vil ivareta sikkerheten i alle ledd.
Minimalt med utgifter i forhold til drift og service
Lave vedlikeholdsutgifter og er energiøkonomiserende
Eventuell annonsering på del av besøkspanelet kan bidra til driftsoverskudd!

Design

Design din egen Touchcom, og løft byggets estetiske uttrykk og kvalitet!
Vårebesøkspaneler kan tilpasses alle typer bygg og flater, og gi ditt inngangsparti et profesjonelt og personlig preg.
Vi kan skreddersy ditt  besøkspanel etter dine behov og ønsker!
Løfter byggets førsteinntrykk og integrerer sikkerhet!
Sammen med arkitekt og/eller kunde kan vi om ønskelig helintegrere og spesialdesigne panelet etter byggets arkitektur og utseende.
Kontakt oss, så lager vi et grafisk inntrykk av hva vi kan gjøre med ditt inngangsparti - helt uforpliktende og gratis!

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Kommunikasjon

Touchcomsystemet kan programmeres til å kommunisere med byggets eksisterende sikkerhetssystemer. Besøkspanelet kan brukes til internkommunikasjon og gi beskjeder innad i bygget ved for eksempel brann/brannøvelser, utrykning, innbrudd, osv.
Varsler brukere direkte til telefonen ved brann, innbrudd, etc
Gi beskjeder til beboere om ventet vedlikehold, styremøter, etc
Gir tydelig og oversiktlig informasjon til besøkende

Nærhet til markedet

Touchcoms ansatte har lang erfaring innenor sikkerhetskunnskap og vi alltid  tilstrebe å sikre våre kunders trygghetsbehov.

Kunder er viktig for oss!
Brukervennlighet for alle; kunder, besøkende og administratorer.
Vi utvikler stabil og driftsikker teknikk basert på behov.
Vi har miljøfokus og tenker helse og sikkerhet i alle ledd.