FUNKSJONER

Her er noen grunner til å velge Touchcom

Ringer alle telefoner og nettbrett

Vår grunnidè er at Touchcom skal kunne ringe til alle typer telefoner som kan ta imot anrop.
Det er ikke nødvendig å måtte ha en "app" installert på en avansert smarttelefon. Du kan også motta anrop fra Touchcompanelet med alle mobiltelefoner, nettbrett, fasttelefoner, sentralbord, IP-telefoner, softphones etc.
Dersom du har Touchcom-appen installert, vil du i tillegg få tilgang til mange nyttige funksjoner, oppnå høyere sikkerhet og få en bedre brukeropplevelse.

Adgangskontroll-integrasjon

Touchcom har innbygget kortleser i alle sine paneler. Denne kan brukes alene eller i tilknytning til et eksisterende adgangskontrollsystem. Vi kan også kombinere kort/brikke, kode og evt andre teknologier som bedrer sikkerheten og bekvemmeligheten for alle brukere.
Adgangskontrollen for Touchcom kan utvides med kortlesere på alle dører, innganger, lagere, boder, etc.
Vi implementerer også teknologier som bedrer tilgjengelighet og fremkommelighet for funksjonshemmede, blinde og svaksynte.

Tekniske alarmer og varsling

Touchcomsystemet har mulighet for å ta imot alarmer og teknisk detektering. Dette kan varsles lokalt, viderekobles til f.eks. e-post eller viderevarsles til et vaktselskap e.l.
Touchcomsystemet kan styre tekniske funksjoner via admin-panelet eller app.
Alarm inn- og utganger kan integreres i et eksisterende innbruddsalarmsystem.

Brannvarsling og evakueringssystemer

Touchcom kan integreres og motta varsling fra alle typer brannvarslingssystemer.
Touchcomsystemet kan varsle til brukerens telefon om at det brenner, hvor det brenner og evt. vise evakueringsplan på telefonens skjerm og på Touchcompanelene.
Automatisk åpning av rømningsdører kan muliggjøres i systemet.

Smarthus og IoT

Ved å benytte Touchcom sin app vil man få tilgang til avanserte og fremtidsrettede funksjoner som muliggjør full kontroll og styring av eget hjem eller bedrift.
Vi har tenkt funksjonalitet, sikkerhet, brukervennlighet og økonomi når vi har spesialutviklet "smarthus- funksjonalitet" tilpasset brukerens behov.
Trygghetsalarm-funksjoner kan også implementeres.
Smarthus-funksjonene og mulighetene kan benyttes både av privatpersoner, organisasjoner og bedrifter.

App- og administrasjonsstyring

Vi tenker brukervennlighet, forenklet administrasjon og redusert tidsforbruk for brukeren når vi kontinuerlig utvikler appen og administrasjonssystemet i Touchcom.
Å legge inn og endre enheter, opplysninger, brukere, styringer,etc. i systemet skal være intuitivt og enkelt, enten det er fra administrajons- eller brukernivå.
Brukerens tilbakemeldinger er kjernen i vårt arbeid for å oppnå det perfekte resultat!